Google Rechtspraak
zoeken in pactus.nl 

Bewindvoering/Onderbewindstelling

Vaak wordt ons de vraag gesteld: wat is het verschil tussen bewindvoering en onderbewindstelling? Het hele simpele antwoord is: helemaal niets!!

Schulden
Een volgende opmerking is niet zelden dat het dan, "in verband met de crisis en schulden die mensen hebben, wel érg druk bij Pactus zal zijn". Dat is een misvatting. In principe kan Pactus niets betekenen in de (problematische) schulden van cliënten. Deze taak is naar onze mening voorbehouden aan de desbetreffende gemeente waar cliënten ingeschreven staan. Wat Pactus wél kan doen, is helpen bij het stabiliseren van het budget, zodat de kans op toelating tot schuldhulpverlening groter wordt (en de situatie voor de cliënt overzichtelijker en daarmee pyschisch minder zwaar).

Voor wie?
Voor wie is de hulpverlening van Pactus dan wél bedoeld?
Bewindvoering/Onderbewindstelling is volgens de wet bedoeld voor iedereen die tijdelijk of permanent niet in staat is zijn/haar financiën te regelen. Dit kan voorkomen omdat mensen dementerend zijn, omdat ze een psychiatrische aandoening of stoornis hebben, omdat ze een lichamelijke of verstandelijke beperking hebben of bijvoorbeeld omdat ze verslaafd zijn. Daarnaast komt analfabetisme nog steeds voor en kunnen mensen in de problemen komen wanneer hun partner (die altijd de administratie deed) komt te overlijden. Zo zijn er nog meer redenen te noemen, waardoor mensen niet in staat zijn hun eigen financien te regelen. Hulpverlening of familie kan dan in sommige gevallen zaken gaan regelen. Maar wat gebeurt er bijvoorbeeld als de hulpverlening beëindigd wordt? Is de hulpvraag van de cliënt of patiënt wel te combineren met het ‘bijhouden’ van de financiën? De hulpverlener kent vaak niet alle regels en wetten om optimaal gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden om extra inkomsten en/of diensten te verkrijgen bij de Gemeente of landelijke Overheid. Overigens worden sinds juli 2014 ook onderbewindstellingen uitgesproken op basis van problematische schulden.

Familie
Bij financiële belangenbehartiging door een familielid kan wrijving ontstaan met de persoon wiens financiën beheerd wordt of met andere personen binnen de familie. Bijvoorbeeld in het geval van vermogen. Familie loopt daarnaast regelmatig tegen een 'muur' bij instanties. Onder het mom van 'privacy' wordt op geen enkele wijze medewerking verleend aan het oplossen van soms zeer problematische situaties.

 
 Onderbewindstelling
Om te voorkomen dat mensen in een situatie komen waarin ze (soms door misbruik van anderen) schulden opbouwen, heeft de Nederlandse overheid in 1982 'Onderbewindstelling' ingevoerd. Dit wordt ook wel 'Beschermingsbewind' genoemd. Daarbij neemt de bewindvoerder (na uitspraak door de Kantonrechter) het beheer van de financiën uit handen van de onderbewind gestelde, die dan niet meer zelfstandig mag beslissen over zijn/haar (on)roerende zaken.
 De bewindvoerder kan iemand uit de directe omgeving zijn, maar de bewindvoering kan ook gedaan worden door een professionele en onafhankelijke instantie als Pactus. 
Voordeel van een onafhankelijke instantie is dat familie gewoon ‘familie’ kan zijn en dat een hulpverlenende instantie zich kan richten op de eigenlijke hulpvraag. Bovendien is Pactus door ervaring bekend met de gehele administratieve rompslomp rondom het beheer van financiën en goed op de hoogte van de wettelijke en sociale regelingen op financieel gebied.


Verantwoording financiën
Bij aanvang van het bewind, daarna jaarlijks en bij de beeindiging van het bewind, legt Pactus verantwoording af aan de Kantonrechter. Volgens afspraak (meestal maandelijks) legt Pactus verantwoording af aan de cliënt. Dit laatste gebeurt door de afschriften van de door Pactus beheerde rekening te overleggen.

Kosten
Veelal kan Pactus Bijzondere Bijstand aanvragen m.b.t. de kosten van de door haar geleverde diensten. In het telefoongesprek vooraf en tijdens het intakegesprek zal de medewerker dit met u bespreken.